CIRKUSOVÝ KROUŽEK PRO RODIČE S DĚTMI

KAŽDOU STŘEDU V ČASE 17 - 18:15

na Mladcové

 

Začneme ve středu 9. září 2020

Věnovat se budeme „pohybovým příběhům“, kde budeme využívat prvky akrobacie, tance, cirkusu, žonglování, nesoutěžní hry… to vše spolu dohromady a vlastně i každý sám.

Vycházet budeme i z mé osobní zkušenosti z několika setkání s belgickou lektorkou „family circus“ Rikou Tayemans a z její knihy Jack´s acrobatics. Rika staví na učení a zkušenostech Veroniky Sherborne.

Program bude pozvolný, velmi hravý, všemi zvládnutelný, lekce budou na sebe částečně navazující, co se naučíte – můžete zkoušet i doma.

 

POMŮCKY

- lektor má vše vlastní, nic extra nepotřebujete

 

Co to rodičům a dětem přinese?

Radost, radost ze společných prožitků rodič-dítě, sblížení s dítětem, odvahu, protažení těla, vyprázdnění hlavy a uvolnění napětí a stresu, naučíte se něco nového – co můžete dělat kdykoli, společně naladěnou skupinu lidí… přátel, dostanete se blíž k sami sobě, uvědomíte si své možnosti i limity… a určitě mnohé další…

PÁR FOTEK Z MINULÝCH AKTIVIT

Cirkus pro rodiče s dětmi je primárně určen rodičům a dětem v rámci spolků Na Pasece a Lesní škola Sýkorka. Je určen vždy pro PÁR – 1 (pra)rodič + 1 dítě.

Věk dětí (ze zkušenosti prosím) pouze v rozmezí 4-6 let. Na věku rodiče nezáleží :)

 

Kapacita pro tento pravidelný kroužek je 5 – 10 párů.

 

Platba proběhne za každé pololetí zvlášť.

 

Cena je 2.020,- Kč za I. pololetí (tj. 18 předpokládaných setkání)

 

Přihlašování (oficiální přihláška) a platby budou probíhat až po naplnění kapacity kroužku.

V případě zájmu, dotazů či nějakých podnětů se mi, prosím, ozvěte...

 

Tel. 776 14 06 53

Mail: jirisadila@gmail.com

 

...jsem na příjmu a těším se...

 

S pozdravem všeho příhodného, Jiří Sadila.