Žonglérské dílny

vysvětlující video-pozvánka

ꜛ VIDEO ꜛ

když na jednom kole jedou dva

Hledáte pro svou třídu nebo jinou skupinu dětí nějaký hravý a přínosný program?

Určeno pro jednotlivé třídy MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, skupinu spojených tříd, dětské skupiny, oddělení školní družiny a další...

Jste tu správně.

...můžeme se domlouvat…

Co dětem tento program přinese?

radost

trénink rovnováhy a koncentrace

zlepšení koordinace pohybu

rozvoj píle a vytrvalosti

spolupráci s ostatními

nabídku a inspiraci pro smysluplné trávení volného času

V případě zájmu je možno výukový program zaměřit jako primární prevenci proti šikaně a dalším soc. patologickým jevům. V rámci závěrečné reflexe a průběžných vstupů lektora je možné soustředit se na individuální účastníky, odkrývání vztahů ve skupině, hovořit o hodnotách, způsobu komunikace, volnočasových aktivitách… 

PROSTOR

S programem přijedu přímo až k vám. Záleží na počtu účastníků - třída, tělocvična, sál, venkovní hřiště, park.

ČAS

Podle potřeby: od 50 minut až po 3-hodinový program či několik na sebe navazujících lekcí.

FINANCE

Hrazeno celkově (od 5.000,- Kč) ...s tím, že minimální částka za účastníka je 60,- Kč... Od větších vzdáleností + dopravné. Lze financovat přes ŠABLONY.

PROGRAM

Program většinou probíhá v několika fázích:

(může být přizpůsoben podle potřeby)

  1. Úvod, seznámení, bezpečnost, krátké vystoupení lektora – ukázka všech pomůcek s vysvětlením principů.
  2. V prostoru rozložená stanoviště dle jednotlivých pomůcek – účastníci si sami zvolí, kolik času kde a s čím stráví. Pomůcek je dostatek – na všechny se vždy dostane. Nabízí se možnost spolupráce – možnost žonglování ve dvojici, trojici, skupince. Lektor prochází všemi stanovišti a je k dispozici: pomoc, vysvětlení, nácvik. Většinou se zapojí také pedagogové – opora, bezpečnost, podpora, vlastní vyzkoušení.
  3. S předstihem navržena možnost závěrečného vystoupení, kde účastníci mohou ostatním předvést, čemu se věnovali – naučili. Vystoupení probíhá většinou po skupinách podle jednotlivých pomůcek, příp. zájemci i individuálně.
  4. Závěr – reflexe, rozloučení, možnosti do budoucna – příležitosti, akce, ceny a možnosti koupě pomůcek.

 

MATERIÁL - POMŮCKY

K dispozici je dostatečný počet pomůcek (pro skupinu až 100 účastníků), možnost vlastního ozvučení (reprobedna, hudba, mikrofon), možnost prodeje či zprostředkování prodeje jednotlivých pomůcek. Jednotlivé pomůcky: míčky, šátky, kuželky, kruhy, diabola, talíře, flowersticky, balanční desky, šlapadla, pedala, minikolo, poggo-stick, chůdy, lano, slack-line, kendama, levistick, trubky, švihadla a další. K dispozici také jednokolky.

Předem nachystaná tělocvična.